پایگاه اطلاع رسانی دکتر محمدرضا مهدیار اسماعیلی

پژوهشگر برتر در حوزه نگارش پایان ‌نامه کارشناسی ‌ارشد در جشنواره پژوهش دانشگاه امام صادق (ع)، 1390.


ترجمه کتاب (مستقل)، «برنامه ‌ریزی بیمه عمر؛ همراه با فرهنگ واژگان و اصطلاحات تخصّصی»، تهران، پژوهشکده بیمه جمهوری اسلامی ایران، 1394، 558 صفحه.


 تاليف کتاب (مستقل)، «اقتصاد و اجتهاد؛ جستاري بر دامنه اجتهاد ديني در اقتصاد اسلامي»، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، 1394، 151 صفحه.


تاليف کتاب (مشترک)، «تحليل نظرات اقتصادي فقهاي شوراي نگهبان»، تهران، مرکز تحقيقات شورای نگهبان، در حال چاپ، 410 صفحه .


منشور راهبردی (مستقل)، «تحلیل و رصد شاخص های کلیدی اقتصاد کشور بر اساس جدیدترین آمار های جهانی»، تهران، اندیشکده سرآمد، 1394، 71 صفحه.


 منشور راهبردی (مستقل)، «تحلیل ماتریسی شعار سال رهبر انقلاب در دهه پیشرفت و عدالت»، تهران، اندیشکده سرآمد، 1394، 55 صفحه.


منشور راهبردی (مشترک)، «طراحی شبکه نظام بانکی ضد تحریم بر اساس الگوی اقتصاد مقاومتی»، تهران، اندیشکده سرآمد، 1395، 107 صفحه.
 تالیف مجموعه مقالات (مستقل)، «نسخه­هایی برای اقتصاد ایران»، تهران،‌ سازمان انتشارات مرکز پژوهشی آرا، زیر چاپ، 160 صفحه.تالیف مقاله علمی- پژوهشی (مشترک)، «کاربرد رهیافت‌های تلفیق در بیان الزامات اسلام ‌شناختی در نظریه ‌پردازی اقتصاد اسلامی»، مجموعه مقالات ویژه نامه اقتصاد، مجله علمی- پژوهشی مطالعات ميان‌رشته‌اي، تهران، پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي، شماره 7.


تالیف مقاله علمی- پژوهشی (مشترک)، «درکی از پدیده اسلامیزه شدن اقتصاد و راهکاری برای برونرفت از آن»، تهران، فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهشهاي اقتصادي ايران، شماره 49.


سردبیری شمارگان 2، 3، 4 و 5 دو فصلنامه علمی - تخصصی «گستره دانش اقتصاد» دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق علیه السلام

ویژه نامه قرآن و اقتصاد

ویژنامه اقتصاد و عدالت

ویژه نامه اقتصاد پیشرفت

ویژه نامه فقه و اقتصاد


تالیف مقاله (مستقل)، «روش ­شناسی ایجاد کارایی در سازمان صدا و سیمای جمهوری‌ اسلامی ‌ایران»، مرکز طرح و برنامه ‌ریزی سازمان صدا و سیما ، شورای اقتصاد سازمان صدا و سیما، سایت «رسانه و اقتصاد». 

صفحه اینستاگرام دکتر محمدرضا مهدیار اسماعیلی را دنبال کنید؛

https://www.instagram.com/mrmi_ir/


 Mohammad Reza Mahdiyar Ismaili  http://mrmi.ir © 2016. All Rights Reserved.

 webmaster@mrmi.ir