پایگاه اطلاع رسانی دکتر محمدرضا مهدیار اسماعیلی

گفتگو با دبیر برگزاری طرح نشست‌های تخصصی کتاب‌خوان اقتصاد مقاومتی؛  

1395/2/18 شنبه

کتاب‌خوان تخصصی به تسهیل رفتار اطلاع‌ یابی پژوهشگران می‌انجامد

 

دکتر محمدرضا مهدیار اسماعیلی برگزاری سلسله نشست‌های تخصصی کتاب‌خوان را گامی در راستای تسهیل رفتار اطلاع یابی پژوهشگران دانست.

 

دکتر محمدرضا مهدیار اسماعیلی، عضو هیأت علمی دانشگاه و دبیر برگزاری طرح نشست‌های تخصصی کتابخوان اقتصاد مقاومتی در گفتگو با روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در خصوص هدف از برگزاری این نشست‌ها گفت: منابعی که در حوزه تأمین محتوای اقتصاد مقاومتی به کار می‌آیند، به دو دسته کلی تقسیم می‌شود؛ دسته اول منابعی است که تمرکز اصلی خود را بر این موضوع گذاشته‌اند و محتوای کتاب به صراحت حول یکی در محور‌های اقتصاد مقاومتی قوام یافته است؛  این دسته آثار معمولاً با مشاهده عنوان کتاب، متمایز می‌شوند؛ به این معنا که عبارت اقتصاد مقاومتی در این آثار در عنوان کتاب هویداست؛ اما دسته دوم منابعی هستند که بخشی از آنها به این موضوع پرداخته است و یا ادبیات اقتصاد مقاومتی می‌تواند بسیار وامدار از آن باشد، اما این بخش‌ها در میان مباحث دیگر کتاب قرار گرفته و یافتن آنها برای محققین این حوزه نیازمند تلاش مضاعف است. در صدد هستیم با دعوت از نویسندگان این دو دسته از کتاب‌ها و گفتگو پیرامون جنبه‌های جذاب و مفید آنها، مسیر انس با این متون ارزنده و مطالعه آنها را برای علاقمندان و محققین کوتاه‌تر کنیم.

 

اسماعیلی ادامه داد: من معتقدم هر کتاب کلیدی دارد که اگر آن کلید در اختیار مخاطب آن اثر باشد، مطالعه آن بسیار جذاب‌تر و آسان‌تر خواهد شد؛ در این نشست‌ها تلاش می‌کنیم تا کلید آسان‌سازی مطالعه هر کتاب را از میان گفتار نویسنده یا محقق مسلط بر آن کتاب برداشت و در اختیار مخاطب قرار دهیم.

 

وی کمک به تسهیل رفتار‌ اطلاع یابی پژوهشگران را از مزایای برگزاری این چنین نشست‌های تخصصی دانست و گفت: امسال سال اقدام و عمل در حوزه اقتصاد مقاومتی است و ضروری است ادبیات موجود در این حوزه موضوعی مورد تعمق و بازخوانی قرار گیرد؛ بنابراین یافتن آثاری که ارتباطی مؤثر و مستقیم با این حوزه دارند، ‌موضوعی حائز اهمیت است و بسیار راهگشا خواهد بود؛ تبیین این ادبیات از سوی نویسنده یا محقق و مدرس آن کتاب،‌ امکان انتخاب درست و مطالعه هدفمند را برای پژوهشگر فراهم می‌کند؛ علاوه بر این، با توضیحات نویسنده اثر، مخاطب با آگاهی و آمادگی به سراغ کتاب می‌رود و روند مطالعه دلپذیر خواهد شد.

 

وی افزود: این نشست‌ها مزایای بسیاری دارد؛ برای مثال استاد پیشکسوتی در حوزه اقتصاد چندین جلد کتاب دارد اما به دلیل عدم همزمانی تألیفات وی و زمان طرح ادبیات اقتصاد مقاومتی، این آثار نمایه‌سازی نشده‌اند؛ نویسنده می‌تواند از این فرصت مغتنم به منظور نمایه‌سازی مباحث مهم کتاب خود پیرامون زیرشاخه‌های اقتصاد مقاومتی استفاده کند؛ این کار روند پژوهش را برای محققان نیز تسهیل کرده و مشقت مطالعه را از پیش روی آنها بر می‌دارد.

 

مهدیاراسماعیلی از تداوم برگزاری سلسله نشست‌های کتاب‌خوان با موضوع اقتصاد مقاومتی خبر داد و گفت: موضوع اقتصاد مقاومتی حداقل ظرفیت برگزاری 20 نشست کتاب‌خوان را دارد؛ در هر یک از این نشست‌ها با عنوانی ویژه به محتوای ذیل آن خواهیم پرداخت؛ این عناوین عبارتند از «اقتصاد مقاومتی، مبانی، ‌اهداف و راهکارها»؛ «اقتصاد مقاومتی از دریچه عدالت»؛ «اقتصاد مقاومتی در منظومه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت»؛ «شیوه مدیریت جهادی در اقتصاد مقاومتی» و «اقتصاد مقاومتی در منظومه ادبیات اقتصادی متعارف».

 

این نویسنده فعال دانشگاهی با اشاره به برگزاری این سلسله نشست‌ها در راستای تحقق شعار سال،‌ تصریح کرد: اقدام و عمل، دو حوزه صفی و ستادی را در بر می‌گیرد؛ صف بدنه اجرایی دولت،‌ یعنی قوه مجریه است و ستاد در برگیرنده نهاد‌های دانشگاهی است؛ نشست‌های کتاب‌خوان اقدامی در حوزه ستادی است که در راستای تحقق شعار سال برنامه‌ریزی شده است؛‌ البته ناگفته نماند، عملکرد جامعه آکادمیک به عنوان ستاد، نافی وظایف ستادی دولت نیست و از آنجاییکه دولت خود مجهز به ستاد اقتصاد مقاومتی است،‌ موظف است در این حوزه نیز در کنار بدنه علمی و دانشگاهی کشور قرار گیرد و قاعده تبعیت صف از ستاد را فراموش نکند؛ در واقع این نشست‌ها بر حسب دغدغه ملی اساتید اقتصاد کشور و احساس وظیفه ملی برای تحقق شعار سال برگزار می‌شود و انتظار می‌رود ماحصل آنها به بهره برداری عملیاتی و اقدام عملی در قوه مجریه کشور بیانجامد.


صفحه اینستاگرام دکتر محمدرضا مهدیار اسماعیلی را دنبال کنید؛

https://www.instagram.com/mrmi_ir/


 Mohammad Reza Mahdiyar Ismaili  http://mrmi.ir © 2016. All Rights Reserved.

 webmaster@mrmi.ir